Ana sayfa Rehberlik YGS Soru Dağılımları

YGS Soru Dağılımları

10076
0

YGS COĞRAFYA KONU SORU DAĞILIMI

 

 

Konular 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coğrafyanın Bölümleri 1 1 1
Paralel-Meridyen Özellikleri 1 2 1 1
Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri 1 1
Harita Bilgisi 1 1 1 1
İklim Bilgisi 2 3 2 4 1 2
Yer’in Şekillenmesi 3 2 4 3 2 1
Nüfus Ve Yerleşme 2 2 1 2 3
Ulaşım Yolları 1 1 1 1
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1
Ortak Payda: Bölge 1 1 2 1 2
Doğal Afetler 2 1 1 1 1
Toplam 13 13 12 12 12 12

YGS TARİH KONU SORU DAĞILIMI

Konular 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tarih Bilimine Giriş 1 1 1 1 1 1
İslam Öncesi Türk Tarihi 1 1 1 1 1 1
İslam Tarihi 1 1 1 1 1 1
Türk İslam Tarihi 1 1 1 1 1
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi 1
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi 1 1 1 1 1 1
Yeniçağ’da Avrupa 1 1
19.Yüzyılda Osmanlı Devleti 2 1 1 2 2 1
Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti 1 1 1 1
20.Yüzyılda Osmanlı Devleti 1 1 1 1
1. Dünya Savaşı 2 1
Kurtuluş Savaşına Hazırlık 1 1 2 1 2
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler 1 1 1
1. TBMM Dönemi 1 1 1 1
Kurtuluş Savaşı 1 3 1 1
II. TBMM Dönemi 1
Atatürk İlke ve İnkılapları 3 2 2 2 2 2
Dış Politika 1 1 1 2
Milli Güvenlik Bilgisi 1 1 1
Toplam 17 17 15 15 15 15

YGS TÜRKÇE KONU SORU DAĞILIMI

Konular 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sözcük Anlamı 3 2 3 2 2
Cümle Anlamı 6 7 7 6 6 6
Paragraf 20 23 20 24 29 24
Anlatım Bozukluğu 1 1 2
Yazım Kurallan 2 2 1 1 1
Noktalama İşaretleri 2 1 1 1 1 1
Dil Bilgisi 5 5 5 5 2 3
Deyim ve atasözü 1
Ses Olayı 1 1 1 1 1 1
Toplam 40 40 40 40 40 40

YGS FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ KONU SORU DAĞILIMI

Konular 2011 2012 2013 2014 2015
Fiziğin Doğası 1 2 2
Madde Ve Özellikleri 2 1 1 1
Isı Ve Sıcaklık 2 1 2 2 2
Optik 2 2 1 1 1
Basınç 1 1 1 1
Basit Makine 1 1 1
Sıvıların Kaldırma İlkesi 1 1 1
YGS FİZİK Doğrusal – Bağıl Hareket 1 1 1 1
Dinamik 1 1 1 1
Kütle Merkezi 1
İş ve Enerji 2 1 2
Elektrik Akımı 1 3 3 1 1
Mıknatıs 1 1 1 1
Transformatör 1
Ses 1 1 1
Elektrostatik 1 1 1
Toplam 14 14 14 14 14
Konular 2011 2012 2013 2014 2015
Madde Ve Özellikleri 3 2 1 1 1
Atomun Yapısı 2 1 1 2 1
Periyodik Tablo 4 1 2 1
Kimyasal Denklemler 2 2 2
Bileşikler 1 2 4 3 3
YGS KİMYA Çözünürlük Kavramı 1 1 2 1 2
Kimya Kanunları 1
Hayatımız Kimya 1 1 1 1
Karışım 1
Kimyasal Değişimler 2 2
Kimyasal Bağlar 2 1 1 2
Toplam 13 13 13 13 13
Konular 2011 2012 2013 2014 2015
Canlıların Temel Bileşenleri 1 1 1 2 1
Hücre’nin Yapısı 2 1 2 2
Ekoloji 1 1 2 2 2
Duyu Organları 1 1
Hücre Bölünmeleri 1 1 1 1
Madde Geçişleri 1 1 1 1
Nükleik Asitler 1
YGS BİYOLOJİ Sınıflandırma 1 1 2
Bakteri 2 1
Enzimler 2
Bitkiler Biyolojisi 3 2 1 1 2
Kalıtım Ve Evrim 2 2 1 2 1
Canlıların Ortak Özellikleri 1
Metabolizma 1
Sistemler 2 1 1 1
Toplam 13 13 13 13 13

YGS GEOMETRİ KONU SORU DAĞILIMI

Konular 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Çokgenler 1 1 1
Açı-Kenar Bağıntıları 2 1 1
Dikdörtgen 1 1
Kare 1 1 1
Eşkenar Dörtgen 1 1
Daire 1
Düzgün altıgen 1 1
Yamuk 1
Katı Cisimler 1 1 1 2 2
Çember-Daire 2 1 1 1 1 1
Analitik Geometri 2 2 2 3 2 1
Grafik Okuma 1
Toplam 7 8 7

8

8 8 7

YGS MATEMATİK KONU SORU DAĞILIMI

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rasyonel sayılar 2 4 2 1  2  1
Köklü ifadeler 2 1 2  1
Çarpanlara ayırma 2 3 1  2  1
Üslü ifadeler 3 3 3 1  2  2
Denklem çözme 2 4 3 2  1
Basit eşitsizlikler 1 1 1  1
Oran-Orantı 3 3 2 2
Bölünebilme kuralları 1 1  1
Mutlak Değer 1 1  1  1  1  1
Fonksiyonlar 1 2 1 2  2  2
Mantık 1 1 1  1  1
Kümeler 1  1  2
İşlem – OBEB-OKEK 2 2 6 3  2
Sayı basamakları 1 1 2 2  1
Temel kavramlar 1 2  4  3
Problemler 10 10 5 10  8  8
Modüler aritmetik 1  1
Olasılık 1 1 1 1  1  1
31 33 32 32  32  32

YGS DİN KÜLTÜRÜ KONU SORU DAĞILIMI

Konular 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kuranı Kerim ve Akıl 1 2
Hazreti Peygamberin Görevleri 1 1
Ahlak ve Değerler 1
İlahi Kutsal Dinlerin Ortak Mesajları 1
Musahiplik(Yol Kardeşliği) 1
Din, Kültür ve Medeniyet 2
İbadet 1
Ayetlere İnanç 1 2 1
Toplam 5 5 | 5

YGS FELSEFE KONU SORU DAĞILIMI

Konular 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Felsefe’nin Alanı 2 2 2 1 1
Bilgi Felsefesi 1 2 1 2 1 2
Bilim Felsefesi 1 1 1 1
Varlık Felsefesi 2 1 1 1 1 3
Ahlak Felsefesi 1 1 1 1 1 1
Siyaset Felsefesi 1 1 1 1 1 1
Din Felsefesi 1 1 1
Sanat felsefesi 1 1 1 1 1
Toplam 9 9 8 8 8 8

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.