Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Spor Liseleri 2020 Başvuruları ve Başvuru Şartları

Spor Liseleri 2020 Başvuruları ve Başvuru Şartları

147241
3

Spor Liseleri 2020 Başvuruları ve Başvuru Şartları,2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Spor Liseleri Başvuruları Ne Zaman ? Spor Lisesi Yetenek Sınavları ve Aşamaları

 

 

2020 YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Yetenek Sınavı başvurularının yapılması:15-29 Haziran 2020

Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihlerinin duyurulması:30 Haziran 2020

Yetenek Sınavlarının yapılması :1-10 Temmuz 2020

Merkezi yerleştirme sonuçlarının duyurulması:13 Temmuz 2020

Kazanan adayların kayıtlarının yapılması:13-17 Temmuz 2020

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 20, 25 ve 39 uncu Maddeleri hükümlerine göre güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.
Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanında, spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl olan okullardır.

Hafızlık Programı/Projesi Yetenek Sınavlarında uygulanacak Sınav Usul ve Esaslarının belirlenmesi ve duyurulması Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri Yetenek Sınavı Puanına göre öğrenci alır.

Ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilir.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar, müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği bölümlerinde eğitim verilir.

Spor liselerinde bireysel ve takım sporları ile ilgili eğitim verilebildiği gibi voleybol, futbol, güreş, basketbol gibi belirli bir tema üzerinde de eğitim verilebilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle spor liselerinden mezun olan öğrencilere 1. Kademe Antrenörlük (yardımcı antrenör) Belgesi verilecektir. Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okulların başvuru süreci Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırdığı okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda başka okul türleri için tercih yapabileceklerdir. MEB 8383 Mobil Bilgi Servisi üyelerine, Yetenek Sınavı süreçlerinde Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile de bilgilendirme yapılabilecektir.

ozelyetenektarih
Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-13 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Başvuru sırasında;

a) Adaylar Yetenek Sınavına girmek için istedikleri farklı okul türlerinden (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 2 (iki) okul seçebilecektir. 2 (iki) den fazla okul için müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir.

c) Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecektir.

d) Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

e) Güzel sanatlar liselerine başvuru yapacak adaylar müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya görsel sanatlar bölümlerinden birisini seçecektir.

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri; başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı belirleyerek e-Okul Sistemine gireceklerdir. Adaylar, e-Okul Sistemine Çalışma Takviminde belirtilen tarihte girerek, sınava girecekleri okuldaki Yetenek Sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir (Ek-2). 2 (iki) farklı okul türü için sınav başvurusu yapan adayların sınav tarihleri çakışmayacak şekilde düzenleme yapılarak adaylara duyurulacaktır. Adaylar kendilerine bildirilen tarihte sınava girmek zorundadırlar. Ancak, mücbir sebebini (yakınlarından birisinin ölümü, kaza geçirme, hastalık,..,vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce değerlendirilebilecektir.

Adaylar, e-Okul Sisteminden öğrendikleri tarih ve saatte Yetenek Sınavına gireceklerdir. Spor liseleri için Yetenek Sınava girecek adaylar eşofman ve spor ayakkabıları ile sınava alınacaktır.

Güzel sanatlar liseleri için Yetenek Sınavına girecek adaylar, Kovid-19 salgını nedeniyle ortak kullanımdan dolayı risk oluşturabilecek malzemeleri (35×50 ebadında duralit, B2B kalem, kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz silgi, en az 4 adet resim kağıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/Yetenek Sınavına alınarak sıralama yapılacaktır.

Spor liselerinde fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon, bu testlerden hem dayanıklılıkçabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır. Tematik program uygulanan spor liselerinde branşlarına göre Koordinasyon Parkuru düzenlenebilir.

Özel eğitim ihtiyacı olan adaylardan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanlar için ihtiyaç duyulması halinde koordinasyon testlerinde değişiklik yapılabilir. Koordinasyon parkurlarında imkanlar dahilinde dijital fotoselli süreölçer, kronometre ve video kayıtlarının alınması sağlanacaktır

Okul müdürlükleri Yetenek Sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerin kesin kayıt için geldiklerinde getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır. Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin Yetenek Sınavından elde ettikleri puanlar Çalışma Programında belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.

Değerlendirmeler, bölümler bazında Sınav Değerlendirme Ölçütlerine Ait Çizelgeler (Ek- 3, 4, 5, 6 ve 7) ile Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (Ek- 8, 9, 10, 11) doğrultusunda yapılacaktır. Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir.

Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle Yetenek Sınavına girmeden ibraz edecektir. Tematik program uygulanan spor liselerinde sporcu özgeçmişi belgeleri sadece kendi branşlarında olması halinde değerlendirilecektir. Grup maçlarında, grup birincisi olanlara veya bir üst tura gitmeye hak kazananlara grup puanı olarak 7 puan verilecektir. Yetenek Sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır ve Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır.

Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’ nin %30’ unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır. En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır.

Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday Yetenek Sınavına girdiği okul/okullardan birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra Ek Yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dahil edilmeden merkezi olarak yerleştirilecektir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91’inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezi olarak yerleştirilecektir. Merkezi olarak yapılan yerleştirmeler haricinde Yönetmelik kapsamında kurulan Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca ayrıca yerleştirme yapılmayacaktır. Ek Yerleştirme işlemleri de aynı esaslara göre yapılacaktır.

YERLEŞTİRME PUANI 

Kısaltmalar: Yetenek Sınav Puanı: YTP          Ortaöğretime Yerleştirme Puanı: OYP

Yerleştirme Puanı = YTP’ nin %70 + OYP’ nin % 30 

  1. A) Yetenek Sınav Puanı (100 Puanın % 70 i alınacak)

YETENEK SINAV PUANI

1-Fiziksel uygunluk (70 Puan)

a- Esneklik 10 Puan

b- Dayanıklılık 15 Puan

c- Koordinasyon 45 Puan

ç- Çabukluk ve hız 15 Puan

d- Kuvvet 10 Puan

2- Ritim (15 Puan)

3- Sporcu Özgeçmişi (15 Puan)

Fiziksel Uygunluk Testi (75 Puan) Belirleyicileri: 1.a. Koordinasyon (45 Puan) + 1.b. Çabukluk ve Hız (30 m Surat Koşusu 20 Puan) + 1.c. Kuvvet (Durarak Yatay Sıçrama 10 Puan)

B) Ortaöğretime Yerleştirme Puanının 1/5 i alınarak 100′ lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30 u 

Not: Yetenek sınavında 100 Puan üzerinden 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.)

KOORDİNASYON (45 PUAN)

ÇABUKLUK VE HIZ (30 m Surat Koşusu 20 PUAN)

KUVVET (Durarak Yatay Sıçrama 10 PUAN)

Düz Takla Etabı

Aday çıkış çizgisinden çıktıktan sonra 4 metre uzunluğundaki minder üzerinde düz takla atarak minderden slalom parkuruna girer. Burada önemli olan eller mindere temas ederek öne yuvarlanmaktır.

Çapraz Slalom Etabı

Aday kasanın içindeki ağırlık topunu elle alarak uzaklıkları işaretlenmiş slalom çubuklarının ilkinin sağından, diğerlerinin arkasından parkuru geçerek kasanın içine ağırlık topunu koyarak denge aleti parkuruna geçer. Aday slalom parkurunu yaparken engel atlamamalı, yanlış yerden geçmemeli, topu yere düşürmemeli ve kasadan topun dışarıya çıkmaması gerekir. Aday slalom parkurundan topu elinden düşürürse, engel atlarsa, yanlış engelden geçerse aday uyarıdan sonra slalom başlangıç noktasından harekete tekrar başlamak zorundadır.

Denge Aleti Etabı 

Denge aleti üzerinde boydan boya geçmek  (denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur.)  Aday denge aletinde düşerse veya başlangıç ve bitiş kısmına basmadığında uyarılarak, harekete başladığı yerden tekrar başlamak zorundadır.

Engel Üstünden ve Altından Geçme Etabı 

Aday birinci engelin üstünden ikinci engelin altından üçüncü engelin üstünden geçerek parkuru tamamlar. Bir sonraki topları taşıma parkuruna geçer. Aday engelleri yanlış geçerse, engelleri düşürürse hareketin başına dönerek hareketi tekrarlamak zorundadır.

Topları Engel Üzerinden Taşıma Etabı 

Aday engelin sağında bulunan kasanın içindeki basketbol toplarını birer birer alıp engel üzerinden geçerek boş kasaya topları taşır. Hareketi eksiksiz tamamlayarak engeller üzerinden sıçrama etabını geçer. (Aday hareketi yaparken top taşıma esnasında topu elinden düşürürse tekrar kasaya koyarak harekete başlamak zorundadır. Boş kasaya konulacak toplar dışarı çıkarsa aday topu tekrar kasaya bırakmak zorundadır.)

Engelli Sıçrama Etabı 

Aday engelli sıçrama etabında sıçrama sitilinde serbesttir.( çift ayak, tek ayak sıçrayarak veya engelleri koşarak atlayabilir.)

Asimetrik Paralel Etabı

Aday asimetrik paralelin sağından geçerek (S) harfi çizer ve hareketi tamamlar ve fotoselden çıkışı yaparak zamanı durdurur. (Aday harekete sol taraftan başlarsa, yanlış yerden geçerse hareketi tekrarlamak zorundadır.)

PUANLAMA: 

Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.

Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

ÇABUKLUK VE HIZ (20 PUAN)

30 m Surat Koşusu: Aday fotoselin başlangıç noktasından en fazla 1 (bir) metre geriden koşmaya başlar. Hareketi fotoselden geçerek bitirir. Adayın 1 (bir) hakkı vardır. Aday koşu esnasında düşerse bir hak daha verilmeyecektir. Aday çıkış esnasında fotoselin dışından çıkış yaptığı takdirde uyarılarak fotoselin içinden geçip zamanı durdurmak zorundadır. Aksi takdirde aday diskalifiye edilir. Adayın dışında gelişen fotosel arızalarından kaynaklı hatalarda adaya hareketi tekrar etme hakkı verilir. 

PUANLAMA: 

Her adaya tek hak verilecektir.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.

Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

KUVVET (10 PUAN)

Durarak Yatay Sıçrama: Aday harekete başlama esnasında minderin üzerinde belirtilen 40 cm’lik alanda yaylanarak adım almadan durarak öne doğru sıçrar. Sıçrama esnasında ilk düştüğü ya da bastığı yer ile başlangıç noktasındaki mesafe ölçülür.  Adaya 2 hak verilir.  En iyi atlama derecesi değerlendirmeye alınır. Aday atlama esnasında adım alırsa, başlangıç çizgisini ihlal ederse atlayışı geçersiz sayılacaktır. Atlayış mesafeleri metre ile ölçülecektir.

PUANLAMA:           

Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.

Aşağıda çıkarılan tablodaki puanlama uygulanır.

Çember İstasyonu

Aday fotoselden giriş yaparak tek çember içine çift ayak kapalı basar, çift çember içine ayaklar açık basar. Sonraki tek çember ile çift çemberde aynı hareketi devam ettirir. Hareketi tüm çemberler bitinceye kadar devam eder sonraki istasyona geçer. Ayaklar kapalı basılan çember içinde, kollar yanda kapalı; ayaklar açık basılan çember içlerinde, kollar yanda açık olacaktır. Hareket esnasında sıralamayı yanlış yapması ve kolların açılıp kapanma hareketini yanlış yapması durumunda aday uyarılarak hareketin başına döner ve hareket adaya tekrar ettirilir. Adayın 3 (üç) hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını tamamlayamamış sayılır ve 0 (sıfır) puan alır.

Algılama İstasyonu

Aday karışık olarak top sehpasına yerleştirilen renkli ağırlık toplarını kendi rengiyle aynı olan kasaya taşımak zorundadır. Bütün topları renklerine göre doğru kasalara yerleştiren aday bir sonraki istasyona geçer. Yanlış yerleştirilen her top için aday uyarılır, doğru yapıncaya kadar bir sonraki istasyona geçemez. Kasa dışına çıkan her top aday tarafından kasaya bırakılmak zorundadır.

Merdiven İstasyonu

Aday harekete çift ayakla başlar; sonra sağ ayak, çift ayak, sol ayak, çift ayak, sağ ayak, çift ayak, sol ayak, çift ayak olarak hareketi fotoselden çıkarak bitirir. Hareket esansında aday belirtilen sıralamanın dışında hata yaparsa uyarılarak hareketin başına döner ve hareket tekrar ettirilir. Adayın 3 (üç) hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını tamamlayamamış sayılır ve 0(sıfır) puan alır. PUANLAMA: 

10.2.a. Çember İstasyonu ve 10.2.c. Merdiven İstasyonunda her adaya 3 hak verilecek aday herhangi bir istasyonda 3. Hakkında da başarılı olamazsa aday Ritim Sınavını tamamlayamamış sayılır ve adaya 0 (sıfır) puan verilir.

10.2.b. Algılama İstasyonu’ nda aday doğru yapıncaya kadar son istasyona geçemez.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

SPORCU GEÇMİŞİ (15 Puan)

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2015/14 Sayılı Genelgesinde belirtilen kriterlere göre aşağıdaki puan verilecektir.

Sporcu Geçmişi Belgesi (Sınav Değerlendirme Ölçeğinde 15 Puana kadar değerlendirmeye alınan ´Sporcu Geçmişi´ puanı alabilmek için:

Okul Sporları bünyesinde derece yapmışsa ‘Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden’ Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde (Dilekçe örneği okuldan alınacaktır) 

B)Kulüpler bazında derece yapmışsa: ‘İl içinde ise, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden; daha üst düzeyde ise (Gruplar ve Final) branşının bağlı olduğu Federasyondan Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde

Belgesini başvuruda getirmeyenler ile ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde getirmeyenlerin belgeleri dikkate alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME PUANINDA SIRALAMA 

Adayların Yerleştirme Puanı kızlar ve erkekler birlikte değerlendirilerek 30 (otuz) asil, 30 (otuz) yedek öğrenci Yerleştirme Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Yetenek Sınavları 2020 Kılavuzu ve Başvuru Ekleri
3 YORUMLAR

  1. Şimdi benim bu okula gitmem için ne yapmam gerek hem normal sınav hemde yetenek sınavınamı girmeliyim

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.