Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Resim İş / Resim-İş Öğretmenliği Başvuru Şartları

Resim İş / Resim-İş Öğretmenliği Başvuru Şartları

13084
0

Resim İş / Resim-İş Öğretmenliği Başvuru Şartları 2020.Program lisans düzeyinde resim eğitimi almış bireylerin nitelikli resim öğretmeni olarak yetişmesini sağlamaktır.

 

 

Estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı bireyler yetiştirmek eğitimin temel amaçlarındandır. Bu amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim programı uygulanır.

Eğitimde ana ilke: Sanat eğitiminin temel kavramlarına sahip ve anasanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmiş öğretmen adayları yetiştirmektir. Eğitimde öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan çalışmalar; genel kültür, eğitim formasyonu ve gözlemlerle desteklenir.

Resim-iş Öğretmen olmak isteyen adaylara; yaratıcı yetenekleri izlenerek II sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı fotoğraf anasanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmelerine olanak verilir.

Resim-İş Öğretmenliği Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Adaylar, 2020 YKS Kılavuzuna göre 2020 TYT puanı ile sınava başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapabilmek için adayların, TYT puanının en düşük 150 olması gerekmektedir. (KKTC) uyruklu adaylar da aynı kapsamda sınava alınırlar.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

  1. Son üç ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğraf,
  2. E-devletten alınacak nüfus kayıt örneği,
  3. Lise geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın onaylı örneği sisteme yüklenmelidir.

Yetenek sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bir önceki yıla ilişkin yerleştirme durumu, ortaöğretim başarı puanı, alan öğrencisi olup olmadığı vb. gibi şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt yaptırmak zorundadır. Aday; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda, bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış beyanlardan aday sorumludur.

Sınav Aşamaları:

I.Aşama (Eleme) Sınavı: 90 dakika (Desen),

II.Aşama Sınavı: 90 dakika (İmgesel Tasarım).

Sınavlarda Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kurşun Kalem,Silgi,Kıskaç,Kalem Açacağı,Kâğıt ve Altlık .Adaylar kâğıt ve altlık dışındaki malzemeleri kendileri sağlayacaktır.Sınav, canlı model ya da obje düzenlemesinden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım Çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

• I. aşama (eleme) sınavında adayların yaptıkları Desen Çalışması, kompozisyon unsurları ve çizgisel ifade ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayların desen çalışmasından başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 60 almaları gerekir. I. aşama (eleme) sınavında 60 puan alamayan adaylar ikinci aşama sınavına giremezler.

• II. aşama sınavında ise adayların yaratıcılığını ön plana çıkartmak amacıyla İmgesel Tasarım çalışması yaptırılır. Adayların bu aşamada yaptıkları İmgesel Tasarım çalışmaları kompozisyon unsurları, çizgisel ifade, yaratıcılık ve anlatım zenginliği ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınava başvuru puanı: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların, TYT puanının en düşük 150 başarı sıralamasının ise 240 bininci sırasına sahip olmaları gerekiyor. 2021-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmaları aranacak.

Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarından sadece birine başvurulabilir.

İSTENEN BELGELER

Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2. Aşama Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 2. aşama sınavına girdiği salondaki görevliye aşağıdaki belgeleri teslim edecekler­dir.

1-   Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi.

2-   Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar.SINAV SONUÇLARI

1.aşama sınav sonucu; başarılı, başarısız şeklinde ilan edilir. 2.aşama sınavına, 1.aşama sınavında başarılı olan öğrencilerden kontenjanın 4 katı kadar öğrenci katılır.2.aşama sınavına katılan öğrenciler arasından kontenjan sayısının iki katı kadar sayıda öğrenci başarılı olarak ilan edilir.

Birinci aşama sınavı puanının %40’ı ile ikinci aşama sınavı puanının %60’ı hesaplanarak toplanıp, adayın ÖYSP puanı belirlenir.Başarılı olan öğrencilerin sonucu ÖSYM’nin o yılki klavuzunda yer alan formüle göre hesaplanarak aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru belirlenir.Yetenek seçme sınavları sonuç hesaplamasında sadece Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü mezunları ek puan alacaklardır.

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bazı Lisans Programları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.