Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Müzik Öğretmenliği Başvuru Şartları

Müzik Öğretmenliği Başvuru Şartları

53657
1

Müzik Öğretmenliği Başvuru Şartları 2019-2020,Program lisans düzeyinde müzik eğitimi almış bireylerin nitelikli müzik öğretmeni olarak yetişmesini amaçlamaktadır.

 

 

Müzik Öğretmenliği

Program lisans düzeyinde müzik eğitimi almış bireylerin nitelikli müzik öğretmeni olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere çeşitli ilköğretim okulları ve liselerde öğretmenlik uygulaması olanakları da sağlanmaktadır. Adayların müziği en etkili şekilde öğretebilmelerini ve sevdirmelerini hedefleyen bu uygulama, bir rehber öğretmen tarafından izlenmekte ve öğretmen adayının, öğretim teknikleri konusunda  gelişmelerine olanak vermektedir.

Program, kaliteli bir müzik öğretmeninde bulunması gereken tüm vasıfların edinilmesi için titizlikle seçilmiş olan eğitim kuramları, okul deneyimi, öğrenme psikolojisi, öğretim yöntemleri gibi gerekli tüm pedagojik formasyon derslerini içermektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler özel ve devlet okullarına müzik öğretmeni olarak atanabilmektedirler.

Sınava başvuru puanı: Adaylara yardımcı olmak üzere 2019-2020 ders yılında Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınacak yükseköğretim programları ve bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Merkezî yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabileceklerdir. Sınava başvuru puanı: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların, TYT puanının en düşük 150 başarı sıralamasının ise 240 bininci sırasına sahip olmaları gerekiyor. 2021-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmaları aranacak.

Adaylar Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarından sadece birine başvurulabilir.Başvuru Şartları ;

BİRİNCİ AŞAMA (ELEME): Bu sınava 2020 TYT sınavına girmiş, yeterli puanı almış ve ön kayıt yaptırmış adaylar katılacaktır.Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, “üç aşamalı” olarak yapılacaktır.

1.Aşama Sınavı: Bu aşamada ön kayıt yaptıran tüm adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen gün ve saatte Müziksel yazma (dikte)” sınavına gruplar halinde alınarak ve aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılacaktır.Sınavın bu bölümüne girmeyen adaylar, sınavın diğer basamaklarına alınmayacaktır.

Müziksel Yazma (dikte): Bu sınavda adaylardan,

Ezgi Diktesi: Piyano ile çalınacak 4’er ölçülük 2 ayrı ezgiyi; ölçü, nota ve süreleriyle dizek üzerine yazmaları istenir.

Aralık Diktesi: Verilen ses ile birlikte piyano ile çalınacak 10 çift sesi notalarıyla dizek üzerine yazmaları istenir.

Not:Dikteler basit ölçüler içinde (2/4, 3/4, 4/4’lük ölçülerde) olacaktır.Dikteler küçük oktav (kalın) La sesi ile ikinci oktav (ince) Mi sesi arasındaki seslerden oluşacaktır.Ezgi dikteleri; Do majör, La minör, Sol majör ve Fa majör tonlarında olacaktır.Aralık diktesinde, doğal seslerin yanı sıra Fa#, Sol# ve Sib sesleri de yer alacaktır.Adayların dikte sınavı için yanlarında; kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

2.Aşama Sınavı: Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacak ve sınav sözlü-uygulamalı yapılacaktır.

Müziksel İşitme Okuma Alanı:Bu sınavda adayın, işitme ve okumaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.

Ezgisel işitme: Piyano ile çalınacak 2 ezgiyi “na” veya “la” hecesi ile yinelemesi;

Çokses işitme: Piyano ile çalınacak 4 adet üç ses ve 4 adet dört sesi “na” veya “la” hecesiyle seslendirmesi;

Ritimsel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, konuşma tonunda nota adları ile el vuruşu yaparak okuması;

Ezgisel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, ezgisel olarak nota adları ile el vuruşu yaparak seslendirmesi istenir. (Deşifreler; Do majör, La minör, Sol majör ve Fa majör tonlarında olacaktır.)

3.Aşama Sınavı: Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacak ve sınavları sözlü-uygulamalı yapılacaktır.

Ses Eğitimi Alanı: Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.Adaylardan kendi hazırladıkları bir şarkıyı (okul şarkısı, marş, türkü, şarkı vb.) ve İstiklal Marşı’nı müzikal bir biçimde, doğru ve ton içinde söylemesi istenecektir.Adayın ses gürlüğü ve genişliği, tınısı ve sesin gelişmeye elverişli oluşu değerlendirmeye esas alınır.Çalgı Eğitimi Alanı: Bu sınavda adayın, çalgı çalmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.Adaylardan Türk müziği ve Batı müziği çalgılarından biriyle (Akordeon, Bağlama, Flüt, Gitar, Kabak Kemane, Kanun, Kaval, Keman, Klarnet, Kontrbas, Mey, Ney, Piyano, Tambur, Tar, Ud, Üç Telli Kemençe, Viyola, Viyolonsel vb.) kendi hazırladıkları bir parçayı doğru ve müzikal olarak çalması istenecektir. Adayın çalgı tekniklerini kullanmadaki başarısı değerlendirmeye esas alınır.

Not:Adaylar, piyano dışındaki her türlü çalgı, nota vb. araç gereçlerini kendileri getireceklerdir.Her aday çalgı çalmak ve şarkı söylemek zorundadır.Bu aşamada, çalgı çalmayan ve şarkı söylemeyen adayların sınavı değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Aşama: Müziksel Yazma (Dikte)

Bu aşamanın sonucunda ezgi diktesi puanının % 70’i aralık diktesinin % 30’u alınarak yapılacak puanlamada 100 üzerinden 50 not barajını geçen adaylar yapılan sıralama ile “ikinci aşama sınavı”na girmeye hak kazanacaktır.

Aşama: Müziksel İşitme Okuma Alanı; (100 puan)

Bu aşamada, 100 üzerinden 50 not barajını aşan adaylar yapılacak olan sıralama ile “üçüncü aşama sınavı”na girmeye hak kazanacaklardır.

3.Aşama:

Ses Eğitimi Alanı; (100 puan)

Çalgı Eğitimi Alanı; (100 puan)

Sınava giren adayların 3. Aşama sonucunda genel değerlendirmeye girebilmesi için MİOY, Ses ve Çalgı puanlarında toplamda 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Üçüncü aşama sınavı sonucunda;

1- Birinci aşama sınav sonucunun %30’u ve ikinci aşama sınav sonucunun % 70’i toplanarak, müziksel işitme okuma yazma (MİOY) puanı hesaplanacaktır.

2- Müziksel işitme okuma yazma (MİOY) alan puanının %30’u, ses eğitimi alan puanının %30’u, çalgı eğitimi alan puanının % 40’ı değerlendirmeye katılacaktır.

GİRİŞ SINAVI PUANININ ÜÇ ALANA GÖRE DAĞILIMI:

Müziksel işitme okuma yazma puanı : % 30

Ses eğitimi puanı : % 30

Çalgı eğitimi puanı : % 40

Toplam puan : 100

Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği bölümü olan Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri Tıklayın

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bazı Lisans Programları

1 YORUM

  1. hocam şuan ki sistemde tyt sınavının puanına bakıyorlar, üniversitenin istediği baraj puanın üstünde aldık diyelim, yetenek sınavına girmeye hak kazandık yetenek sınavında bizi değerlendirirken tyt puanında kimin puanı daha çok diye de sıralıyorlarmı ?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.