Müzik Öğretmenliği Başvuru Şartları

Müzik Öğretmenliği Başvuru Şartları

46330
1

Müzik Öğretmenliği Başvuru Şartları 2019,Program lisans düzeyinde müzik eğitimi almış bireylerin nitelikli müzik öğretmeni olarak yetişmesini amaçlamaktadır.

 

 

Müzik Öğretmenliği

Program lisans düzeyinde müzik eğitimi almış bireylerin nitelikli müzik öğretmeni olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere çeşitli ilköğretim okulları ve liselerde öğretmenlik uygulaması olanakları da sağlanmaktadır. Adayların müziği en etkili şekilde öğretebilmelerini ve sevdirmelerini hedefleyen bu uygulama, bir rehber öğretmen tarafından izlenmekte ve öğretmen adayının, öğretim teknikleri konusunda  gelişmelerine olanak vermektedir.

Program, kaliteli bir müzik öğretmeninde bulunması gereken tüm vasıfların edinilmesi için titizlikle seçilmiş olan eğitim kuramları, okul deneyimi, öğrenme psikolojisi, öğretim yöntemleri gibi gerekli tüm pedagojik formasyon derslerini içermektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler özel ve devlet okullarına müzik öğretmeni olarak atanabilmektedirler.

Sınava başvuru puanı: Adaylara yardımcı olmak üzere 2017-2018 ders yılında Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınacak yükseköğretim programları ve bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Merkezî yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabileceklerdir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozuklukları) engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Adaylar Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarından sadece birine başvurulabilir.Başvuru Şartları ;

BİRİNCİ AŞAMA (ELEME): Bu sınava 2018 TYT sınavına girmiş, yeterli puanı almış ve ön kayıt yaptırmış adaylar katılacaktır. Adayın giriş kartına sınava alınış tarihi kaydedilmiş olacağından, adaylar o tarihin dışında sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı (dikte) ile başlayacak; daha sonra adaylar, kayıt sırasına göre o günün sonuna kadar sırayla sınava alınacaktır. O günün sonunda II. Aşamaya girmeye hak kazanan adaylar ilan edilerek, takip eden günde II. Aşama sınavına gireceklerdir. Birinci aşamada sorulacak sorular ve puanları şöyledir:

1-Dikte: Yazılı ve toplu olarak yapılacak olan bu sınavda; en az sekiz ölçülük bir ezginin, tartımları ve notaları ile yazılması (24 Puan)

2-Deşifre-solfej: En az sekiz ölçülük bir ezginin okunması (24 Puan)

3-Tartım: Bir adet basit ölçüde, bir adet aksak ölçüde elle vurulan tartımı; adayın da elle vurarak tekrarlaması (10 Puan)

4-Müziksel Hafıza: Bir adet basit ölçüde “tonal”, bir adet aksak ölçüde “makamsal” olmak üzere;piyanoda çalınan iki ezginin “na” veya “a” hecesi ile tekrarlanması (24 Puan)

5-Ezgi Tamamlama: Bir adet “tonal”, bir adet “makamsal” olmak üzere; verilen iki ezginin doğaçlama olarak tamamlanması (10 Puan)

6-Üç-Ses Duyma: Piyanoda çalınan dört (4) adet üç-sesli akorun ayrıştırılarak “na” veya  “a” hecesi ile tekrarlanması (8 Puan)

TOPLAM: 100 Puan

Ön şart: “İkinci Aşama Sınavına” girebilmek için Birinci Aşamadan en az 50 (Elli) puan alınması gerekmektedir.İKİNCİ AŞAMA (SIRALAMA):

Ses Alanı: Aday kendisinin hazırladığı bir şarkıyı söyleyecektir. Adayın performansı; entonasyon, artikülasyon, müzikal ifade vb. gibi ölçütler göz önünde bulundurularak, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın hazırladığı şarkı eşlikli ise, eşlikçisini hazır bulunduracaktır. Eserin orijinal eşliğinin kayıttan yapılması durumunda, aday eşliğini “Audio Track” formatında getirecektir. Ses alanında alınan puanın % 20’si genel değerlendirmeye katılacaktır.,

Çalgı Alanı: Aday kendisinin hazırladığı bir parçayı enstrümanıyla çalacaktır. Adayın performansı; duruş/tutuş, entonasyon, tempo, müzikal ifade vb. gibi ölçütler göz önünde bulundurularak, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın hazırladığı parça eşlikli ise, eşlikçisini hazır bulunduracaktır. Eserin orijinal eşliğinin kayıttan yapılması durumunda, aday eşliğini “Audio Track” formatında getirecektir. Çalgı alanında alınan puanın % 20’si genel değerlendirmeye katılacaktır.

Birinci Aşama Puanı: Birinci aşamadan alınan puanın % 60’ı ikinci aşama sınavına katılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müzik Özel Yetenek Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (Yüz) puan üzerinden yapılacaktır. Puan hesaplanırken; “birinci aşamadan” alınan puanın % 60’ı, “Ses alanından” alınan puanın % 20’si ve “Çalgı alanından” alınan puanın % 20’si genel değerlendirmeye katılacaktır.

Birinci Aşama

% 60

Ses Alanı

% 20

Çalgı Alanı

% 20

Toplam

100

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bazı Lisans Programları

1 YORUM

  1. hocam şuan ki sistemde tyt sınavının puanına bakıyorlar, üniversitenin istediği baraj puanın üstünde aldık diyelim, yetenek sınavına girmeye hak kazandık yetenek sınavında bizi değerlendirirken tyt puanında kimin puanı daha çok diye de sıralıyorlarmı ?

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.