Ana sayfa KPSS KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamı

KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamı

704
0

KPSS Uygulanacak Testlerin Kapsamı

 

  

 

Eğitim Bilimleri

1)EĞİTİM PSİKOLOJİSİ%50
a)Gelişim Psikolojisi%102)PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM%35
b)Öğrenme Psikolojisi%25a)Program geliştirme%10
c)Ölçme ve Değerlendirme%15b)Öğretim Metetları%25
3)REHBERLİK%15

Hukuk

1)Anayasa Hukuku%105)Borçlar Hukuku%15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı%156)(Ticaret Hukuku%15
3)Ceza Hukuku%157)İcra ve İflas Hukuku%15
4)Medeni Hukuku%15

İktisat

1)İktisadi Doktrinler Tarihi%55)Uluslararası İktisat%5
2)Mikro İktisat%306)Kalkınma-Büyüme%5
3)Makro İktisat %307)Türkiye Ekonomisi%5
4)Para-Banka-Kredi%20

İşletme

1)Temel Kavramlar%104)Pazarlama Yöntemi%20
2)Yönetim ve Organizasyon%255)Finansal Yönetim%20
3)Üretim Yönetimi%25

Maliye

1)Maliye Teorisi%105)Bütçe%15
2)Kamu Gelirleri%156)Vergi Hukuku%15
3)Kamu Giderleri%157)Maliye Politikası%15
4)Kamu Borçları%15

Muhasebe

1)Genel Muhasebe%703)Ticari Aritmetik%10
2)Mali Tablolar Analizi%154)İhtisas Muhasebesi%5

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

1)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku%452)Çalışma Ekonomisi%45
a)İş Hukuku%203)Yönetim ve Çalışma Psikolojisi%5
b)Sosyal Güvenlik Hukuku%254)Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi%5

Ekonometri

1)Ekonometri tahmin ve tahmin ediciler%154)İçsel bağlantı sorunu%15
2)Tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi, hipotez testleri%155)Değişen varyans ve çoklu bağıntı sorunları%10
3)Kukla değişkenler ve bağımlı değişkenin öngörüsü%106)Tanımlama sorunu ve gecikmesi (Dağıtılmış değişkenler)%10
7)Eşanlı denklem sistemleri%15
8)Zaman serisi modellemesi%10

İstatistik

1)Olasılık-Matematiksel İstatistik%157)Deney tasarımı%5
2)Yöneylem araştırması (Karar ve oyunlar kuramı dahil)%108)Örnekleme (Araştırma teknikleri, Anket düzenleme dahil)%10
3)Çok değişkenli analizler%109)Syısal Çözümleme%5
4)Parametrik olmayan testler%510)Doğrusal Cebir%10
5)Uygulamalı istatistik%1511)Regresyon analizi%50
6)Zaman serileri%5

Kamu Yönetimi

1)Siyaset Bilimi%156)Kentleşme ve Çevre Sorunları%15
2)Anayasa%157)Sosyoloji%5
3)Hukuk%108)Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar)%10
4)Yönetim Bilimleri%15
5)Yönetim Hukuku%15

Uluslararası İlişkiler

1)Uluslararası İlişkiler Teorisi%353)Siyasi Tarih%30
2)Uluslararası Hukuk%35

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.