Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Güzel Sanatlar Liseleri Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları

Güzel Sanatlar Liseleri Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları

152232
13

Güzel Sanatlar Liseleri Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları 2020,Güzel Sanatlar Liseleri Resim ve Müzik Alanlarına Başvuru Şartları,anadolu güzel sanatlar liseleri başvuruları,anadolu güzel sanatlar liseleri resim başvuru şartları,anadolu güzel sanatlar liseleri müzik başvuru şartları,anadolu güzel sanatlar liseleri resim alanı yetenek sınavı,anadolu güzel sanatlar liseleri müzik alanı yetenek sınavı

 

 

2020 YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Yetenek Sınavı başvurularının yapılması:15-29 Haziran 2020

Adayların Yetenek Sınavı giriş tarihlerinin duyurulması:30 Haziran 2020

Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi:1-10 Temmuz 2020

Merkezi yerleştirme sonuçlarının duyurulması:13 Temmuz 2020

Kazanan adayların kayıtlarının yapılması:13-17 Temmuz 2020

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 20, 25 ve 39 uncu Maddeleri hükümlerine göre güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.
Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanında, spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl olan okullardır.

Hafızlık Programı/Projesi Yetenek Sınavlarında uygulanacak Sınav Usul ve Esaslarının belirlenmesi ve duyurulması Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri Yetenek Sınavı Puanına göre öğrenci alır.

Ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilir.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar, müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği bölümlerinde eğitim verilir.

Spor liselerinde bireysel ve takım sporları ile ilgili eğitim verilebildiği gibi voleybol, futbol, güreş, basketbol gibi belirli bir tema üzerinde de eğitim verilebilmektedir. Yeni yapılan düzenlemeyle spor liselerinden mezun olan öğrencilere 1. Kademe Antrenörlük (yardımcı antrenör) Belgesi verilecektir. Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okulların başvuru süreci Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırdığı okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda başka okul türleri için tercih yapabileceklerdir. MEB 8383 Mobil Bilgi Servisi üyelerine, Yetenek Sınavı süreçlerinde Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile de bilgilendirme yapılabilecektir.

ozelyetenektarih
Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-13 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Başvuru sırasında;

a) Adaylar Yetenek Sınavına girmek için istedikleri farklı okul türlerinden (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 2 (iki) okul seçebilecektir. 2 (iki) den fazla okul için müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir.

c) Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecektir.

d) Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

e) Güzel sanatlar liselerine başvuru yapacak adaylar müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya görsel sanatlar bölümlerinden birisini seçecektir.

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri; başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı belirleyerek e-Okul Sistemine gireceklerdir. Adaylar, e-Okul Sistemine Çalışma Takviminde belirtilen tarihte girerek, sınava girecekleri okuldaki Yetenek Sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir (Ek-2). 2 (iki) farklı okul türü için sınav başvurusu yapan adayların sınav tarihleri çakışmayacak şekilde düzenleme yapılarak adaylara duyurulacaktır. Adaylar kendilerine bildirilen tarihte sınava girmek zorundadırlar. Ancak, mücbir sebebini (yakınlarından birisinin ölümü, kaza geçirme, hastalık,..,vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce değerlendirilebilecektir.

Adaylar, e-Okul Sisteminden öğrendikleri tarih ve saatte Yetenek Sınavına gireceklerdir. Spor liseleri için Yetenek Sınava girecek adaylar eşofman ve spor ayakkabıları ile sınava alınacaktır.

Güzel sanatlar liseleri için Yetenek Sınavına girecek adaylar, Kovid-19 salgını nedeniyle ortak kullanımdan dolayı risk oluşturabilecek malzemeleri (35×50 ebadında duralit, B2B kalem, kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz silgi, en az 4 adet resim kağıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/Yetenek Sınavına alınarak sıralama yapılacaktır.

Spor liselerinde fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon, bu testlerden hem dayanıklılıkçabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır. Tematik program uygulanan spor liselerinde branşlarına göre Koordinasyon Parkuru düzenlenebilir.

Özel eğitim ihtiyacı olan adaylardan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanlar için ihtiyaç duyulması halinde koordinasyon testlerinde değişiklik yapılabilir. Koordinasyon parkurlarında imkanlar dahilinde dijital fotoselli süreölçer, kronometre ve video kayıtlarının alınması sağlanacaktır

Okul müdürlükleri Yetenek Sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerin kesin kayıt için geldiklerinde getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır. Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin Yetenek Sınavından elde ettikleri puanlar Çalışma Programında belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.

Değerlendirmeler, bölümler bazında Sınav Değerlendirme Ölçütlerine Ait Çizelgeler (Ek- 3, 4, 5, 6 ve 7) ile Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (Ek- 8, 9, 10, 11) doğrultusunda yapılacaktır. Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir.

Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle Yetenek Sınavına girmeden ibraz edecektir. Tematik program uygulanan spor liselerinde sporcu özgeçmişi belgeleri sadece kendi branşlarında olması halinde değerlendirilecektir. Grup maçlarında, grup birincisi olanlara veya bir üst tura gitmeye hak kazananlara grup puanı olarak 7 puan verilecektir. Yetenek Sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır ve Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır.

Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’ nin %30’ unu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır. En yüksek YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır.

Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday Yetenek Sınavına girdiği okul/okullardan birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra Ek Yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dahil edilmeden merkezi olarak yerleştirilecektir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91’inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezi olarak yerleştirilecektir. Merkezi olarak yapılan yerleştirmeler haricinde Yönetmelik kapsamında kurulan Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca ayrıca yerleştirme yapılmayacaktır. Ek Yerleştirme işlemleri de aynı esaslara göre yapılacaktır. Yetenek Sınavları 2020 kılavuzu ve ek dilekçeleri bilgisayarınıza indirin
Güzel Sanatlar Liseleri Başvuru Şartları

Başvuru ve Giriş Koşulları

Öğrenim Belgesi (Aday öğrencinin ortaokul veya imam hatip ortaokulunun sınıfını bitirdiğini gösteren),2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir),Ortaöğretime Yerleştirme Puanını Gösteren Belge (LGS Sonuç Belgesi), Veli Dilekçesi (Okul tarafından matbu bir dilekçe verilecektir)

Öğrenci seçimi yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen  ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI’nın % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

GÜZEL SANATLAR LİSESİ GÖRSEL SANATLAR RESİM BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ

YETENEK SINAV PUANININ BELİRLEYİCİLERİ
1-Desen ( % 40) 2-İmgesel ( % 60)
a-Kompozisyon (30 Puan) a-Kompozisyon   (30 Puan)
b-Oran-Orantı (20 Puan) b-Anlatım (Kurgulama) (20 Puan)
c-Hareket (20 Puan) c-Oran-orantı (20puan)
d-Çizgi karakteri (10 Puan) d-Perspektif (10)
e-Işık, gölge (Koyu-Orta-Açık değerler) (20 Puan) e-Işık, gölge (10 puan)
f- Çizgi karakteri (10 puan)

YERLEŞTİRME PUANININ BELİRLEYİCİLERİ Resim Alanına Alınacak Öğrenciler İçin Yetenek Sınavı Kriterleri

GÜZEL SANATLAR LİSESİ GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

1-Desen (%40)

a- Kompozisyon (30 Puan)

b- Oran-Orantı (20 Puan)

c- Hareket (20 Puan)

d- Çizgi karakteri (10 Puan)

e- Işık, gölge (Koyu-Orta-Açık değerler) (20 Puan)

2-İmgesel (%60)

a- Kompozisyon (30 Puan)

b- Anlatım (Kurgulama) (20 Puan)

c- Oran-Orantı (20 Puan)

d- Perspektif (10 Puan)

e- Işık, gölge (10 Puan)

f-  Çizgi Karakteri (10 Puan)

Yetenek Sınav puanının % 70’i Ortaokul başarı puanının % 30’u
GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

Müzik Alanına Alınacak Öğrenciler İçin Yetenek Sınavı Kriterleri

1.aşamada 1,2,3,4 ses, şarkı söyleme, ritim tekrarı ve ezgi tekrarı 2.aşamada 3,4 ses, ezgi tekrar, ritim tekrarı ve çalma sınavından oluşmasına bu soruların puan aralıklarının sınav öncesi kurulan komisyon tarafından belirlenmesine, adayların çalacakları ve söyleyecekleri parçaların notalarını ve çalacakları çalgıları (piyano hariç) yanlarında getirmelerini, bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece bu şekilde uygulanmasına karar verildi.

Müzik Alanında; Kültür derslerinin yanı sıra uygun dersliklerde Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Koro, Piyano, Orkestra, Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Müzik Tarihi dersleri okutulmaktadır.

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler ;Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,Devlet konservatuarının Orkestra Şefliği, Piyano Ana Sanat Dalı, Üflemeli Çalgı,  Müzikoloji, Sahne Sanatları bölümlerine, başvurabilirler.

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Sınav Değerlendirme Ölçütleri

YETENEK SINAV PUANININ BELİRLEYİCİLERİ
1-Müziksel İşitme 26 Puan
a-Tek Ses 3
b-İki Ses 6
c-Üç Ses 9
d-Dört Ses 8
2-Ritimsel Bellek 32 Puan
a-Ritim Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ritim Tekrarı (5/8 Modal) 16
3- Ezgisel Bellek 32 Puan
a-Ezgi Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ezgi Tekrarı(4/4Tonal) 16
4-Müziksel Çalma ve Söyleme 10 Puan
a-Müziksel Söyleme 5
b-Müziksel Çalma 5

Yetenek sınav puanının % 70’i  Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30’u

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler

Üniversitelerin

Resim öğretmenliği bölümlerine,
Güzel sanatlar fakültelerinin
– İç Mimarlık,
– Resim,
– Heykel,
– Seramik,
– Grafik,
– Tekstil,
– Sahne Dekorları,
– Kostüm,
– Fotoğraf,
– Endüstri Ürünleri tasarımı,
– Nefesli Çalgılar,
– Vurmalı Çalgılar,
– Sinema ve Televizyon bölümlerine

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler Üniversitelerin

Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının
– Orkestra Şefliği,
– Piyano Ana Sanat Dalı,
– Üflemeli Çalgı,
– Müzikoloji,
– Sahne Sanatları bölümlerine, başvurabilirler

13 YORUMLAR

    • bence gerekiyor ama emin değilim ben 1 oturumuna girdim ama 2.si icin gec kaldım o yuzden korkuyorum 🙁 umarım sen gecersin iyi sanslar. (avrupalı oldugum icin yazım kötü)

  1. Merebalar ben antalyada akdebiz üniversitesinde tedavi oluyorum ben hiç okumadım fakat benim doğuştan reaim yeteneyim var guzel sanatlar’la kayit yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor ? Iyy gunler .

  2. Ben sosyal bilimlerde okuyorum 1 yıl hazırlık okudum şu an 9. Sınıfım ve güzel sanatlara gitmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

    • güzel sanatlar liseleri için sonradan sınav olamıyorsunuz . yani normal anadolu liseleri gibi nakil gibi bir durum yok.

    • Ortalamanın %30unu aldığı için çok fazla düşürmez önemli olan çizdiğin resimde yada söylediğin şarkıda (bana göre)

  3. Basvuruda ayrica bir odeme varmi spor yetenek sinavinda var guzel sanatlar bolumunde varmi acaba bir bilgisi oaln varmi

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.