Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Güzel Sanatlar Fakülteleri Grafik Bölümü Başvuru Şartları

Güzel Sanatlar Fakülteleri Grafik Bölümü Başvuru Şartları

3323
0

Güzel Sanatlar Fakülteleri Grafik Bölümü / Grafik Tasarımı ile Grafik Resimleme ve Baskı Bölümleri Başvuru Şartları

 

 

Sınavlara girebilmek için gerekli belgeler

Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:

TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi),

Başvuru yapacakları Fakültenin Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sisteminden alacakları Sınav Giriş Belgesi,

Başvuru yapacakları Fakültenin internet sayfasında ilan edilecek diğer belgeler.

Birinci aşama sınavları;

Grafik Tasarım Anasanat Dalı, Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı için, “Hayalden Desen Sınavı” üç oturumda yapılır, her oturumun süresi 50 dakika olup, 10’er dakikalık iki ara verilir. “Algıya Dayalı Desen Sınavı” iki oturumda yapılır, her oturumun süresi 55 dakika olup, 10 dakikalık tek ara verilir. İki sınav arasında bir saat mola verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı – başarısız olarak ilan edilir.

2. Aşama Sınavları Hayalden Desen Sınavı ve Algıya Dayalı Desen Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur. Adayların başarılı olabilmeleri için her sınavdan en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Hayalden Desen Sınavında adayların bir olayı, hikayeyi ya da metni görsel olarak betimleme ve kurgulama yeteneği ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır. Algıya Dayalı Desen sınavında ise adaylara verilen bazı objelerin etüt edilerek tasarımın ilkeleri doğrultusunda etüt edilmesi istenir. Bu sınavda adayın görsel ve zihinsel algılama yeteneğini ölçmek amaçlanır. Hayalden Desen Sınavının %40’ı ve Algıya Dayalı Desen Sınavının %60’ı alınarak adayın ikinci aşama notu hesaplanır.

Grafik Tasarım Anasanat Dalı, Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı için jüri puanı 1. Aşamanın %40’ı ve 2. Aşamanın %60’ı alınarak oluşturulur. Adayların Jüri Puanının en az 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

Kesin kayıtlar

            Bir programa asil listeden yerleşen adaylar kazanmış olduğu programa ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

      Herhangi bir programa asil listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

        Asil listede boş kontenjan kalması halinde ilgili programın boş kontenjanı kadar yedek liste oluşturulur. Bu listeler belirlenen kayıt süresi içerisinde kontenjanlar dolana kadar her gün yeniden ilan edilerek güncellenir.

Kayıt için gerekli belgeler

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler;

Mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın ya da geçici mezuniyet belgesi aslı,

TYT sonuç belgesinin aslı,

4.5 x 6 cm ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf.

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt için gerekli belgele ile Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu’na bizzat başvurmaları gerekir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

GRAFİK BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş, kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirmek ve özgün bir tasarımcı kimliği oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Kurum mezunu grafik tasarımcılar ülke standartlarının yükselmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

Eğitim

Programlar çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Süreli Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve İllüstrasyon, Yazı-Tipografi, Özgün Baskı Resim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema – TV Grafiği, Fotoğraf, Web Tasarımı ve Multimedya gibi görsel iletişim alanı içinde yer alan konuları kapsamaktadır. Bununla beraber öğrenciler Reklamcılık Bilgileri, Medya Analizi, Grafik Sanatlar Tarihi, İletişim Kuramları gibi mesleki kültür dersleri ve Düşünce Tarihi, Sanat Sosyolojisi, 20. Yüzyıl Sanatı, Türk Sanatı, Yabancı Dil gibi diğer teorik derslerle bilgilendirilmektedir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra, grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır.

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bazı Lisans Programları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.