Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başvuru Şartları

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başvuru Şartları

4354
0

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2020 Başvuru Şartları,Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınav Aşamaları ve TYT Taban Puanları

 

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı ve Eğitim

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde, eğitim-öğretime açık bulunan Ana Sanat dalları adı altında yer alan lisans programlarında sanat ve tasarım, kültür ve teknoloji başlığında temel teorik ve uygulamalı bilgiler, bölümün adı altında yer alan lisansüstü programlarında kişinin uzlanım alanını kendisinin belirleyeceği ileri mesleki bilgiler verilir.

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı eğitim programında; evrensel kültüre mal olmuş, millî değerlerimizin ışığında, kitap sanatlarından Tezhip, Minyatür, Hat, Ebru, Restorasyon ve Konservasyon, İç Mimari sanatlarından Kalemişi, Türk İç Mimari Restorasyonu ile Ahşap Sedef Oyma Sanatları ve kültür derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Bölümün amacı Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni yorumlara varabilen sanatçıların yetiştirilmesidir. Mezunlar lisans diplomasına ve sanatçı unvanına hak kazandığı gibi, eski eserlerin bilimsel yöntemlerle bakım ve onarımını yapabilir, müze, kütüphane ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi, Ahşap, Sedef, Ebru sanatlarında yeni ve çağdaş eserler ürettikleri gibi sağlam desen bilgileri ile tekstil, seramik vs. sektörlerinde desen tasarımı alanlarında da görev alabilirler.

Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı’nda verilen eğitimde; Geleneksel Tekstil Sanatları alanındaki bilimsel araştırmalara, gittikçe yok olan tekstil sanatlar ürünlerinin araştırılmasına, saptanmasına ve arşivlenmesine, bu bağlamda Türk kültür miras ve birikiminin sistematik olarak değerlendirilmesine önem vermektedir. Temel tasarım, kirkitli dokumalar ve dokuma kumaşlar, baskı ve boyama teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Geleneksel tekstil sanatlarımızda önemli bir yeri olan doğal boyar maddeler ve uygulamaları, restorasyon ve konservasyon bilgileri verilmekte, eğitim süresi boyunca yapılması zorunlu olan stajlar ve alan araştırmaları ile bu bilgiler pekiştirilmektedir. Mesleki bilgiler yanında fakülte havuzunda bulunan diğer disiplinlerden alınacak kültür ve sanat tasarım dersleri ile mesleki bilgilere zenginlik katılabilinmektedir. Lisans eğitimi süresince yönetmeliğe uygun olarak farklı disiplinlerden yandal ve çift anadal eğitimi alabilen öğrenciler daha donanımlı olarak mezun olabilir ve eğitimlerinin bir kısmını yurt dışı eğitim kurumlarında tamamlayabilirler.

Sınav Başvurusu İçin

Adayın Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için 2020 TYT sınavına girmesi ve TYT puan türünden en az 150 (yüz elli) ham puan alması gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) engelli olduklarını belgelemek kaydıyla, TYT puan türünden en az 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

GİRİŞ SINAVLARI  

Geleneksel Türk Sanatları

BİRİNCİ AŞAMA – ELEME SINAVI  

Sınav tek oturumludur.

Sınav Türü: Görsel algılama / bellek / kurgulama.

Adayların ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama eleme sınavından 100 puan üzerinden 50 puan almaları zorunludur. En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre, bölüm kontenjanlarının toplamının en az 3 (üç) ve en fazla 5 (beş) katı kadar aday, seçtiği bölümlerin ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını kazanır.

İKİNCİ AŞAMA – SEÇME SINAVI

Bölümlerin eğitim öğretim programları doğrultusunda düzenlenecek İkinci Aşama Seçme Sınavı, Birinci Aşama Eleme Sınavını başaran adayların, ön kayıt formlarında tercih ettikleri bölümlere göre katılmaya hak kazanacakları iki kısımdan oluşan bir sınavdır.

Kısım – Uygulama;

Sınav tek oturumda iki sorudan oluşur.

Sınav Türü: Model / bellek / kurgu / şekillendirme.

Değerlendirme: 100+100=200 puan üzerinden yapılır. Bölüm kontenjanının en çok 3 katı aday puan sıralamasına göre dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşmeye alınır.

Kısım – Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme;

Adayların seçtikleri bölümlere göre, özel yeteneklerinin ölçüleceği bir sınavdır.

Değerlendirme: 100 tam puan üzerinden yapılır.

SINAVLARDA GEREKEN MALZEMELER

Birinci Aşama Eleme Sınavı için;

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü:

Renkli boya kalemleri, karakalem (HB, B, 2B, 3B), silgi, cetvel, pergel, gönye ve kağıt altlığı (50×70 cm).

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bazı Lisans Programları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.