Ana sayfa Güncel Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kuruluşlar

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kuruluşlar

23073
0

2019-2020 Öğretim Yılı Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kuruluşlar,Burs Veren Kuruluşlar Rehberi, Burs Veren Kurumlar Listesi, Burs Verenler

 

Adana Ticaret Odası

www.adana-to.org.tr /

0322 352 00 52

İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

0212 258 61 20

Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu

https://www.vgm.gov.tr/sikca-sorulan-sorular   0312 424 09 47

ilköğrenim, orta öğrenim ve lise öğrencilerine verilen “Orta öğrenim Bursu” ile üniversite öğrencilerine verilen “Yüksek öğrenim Bursu” için başvurular, 2019-2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında online olarak alınacaktır. Bu eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yabancı uyruklu yüksek öğrenim öğrencilerine verilen eğitim yardımı için başvurular da internet üzerinden alınacak olup başvuru tarihleri 15 Eylül-30 Ekim tarihleri arasındadır.

Çağdaş Eğitim Vakfı

www.cev.org.tr / 0212 297 69 79

ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

www.cydd.org.tr / 0212 252 44 33

Burs Başvuru Koşulları:

  • Ailenin mali durumunun yeterli olmaması
  • Şubemizin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak (1.sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.)
  • Başarılı olmak
  • Çağdaş değerlere sahip Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak
  • Öğrenim – Harç Kredisi ve Başbakanlık Bursu dışında burs almıyor olmak
  • Sigara içmiyor olmak

Not: Anne veya babası vefat etmiş, çok kardeşli ve okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler burs için öncelikli olacaktır.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

www.husnuozyeginvakfi.org.tr / 0212 217 04 01

TC vatandaşı olan, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

www.ibb.gov.tr / 0212 449 40 00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı

www.isov.org.tr / 0212 293 54 18

Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.

İTO Vakfı 0212 511 41 50

İstanbul Ticaret Odası Vakfı’nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi

www.izmir.bel.tr / 0232 482 11 70

İzmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden başvuru formu temin edebilecekler.

İzmir Ticaret Odası 0232 441 77 77

Öğrenim bursu karşılıksızdır.

Burs talebinde bulunan öğrencinin;

  1. Bir başka kuruluştan burs almaması,
  2. Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
  3. Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması,
  4. İzmir’de ikamet ediyor olması veya İzmir’deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.

Kızılay Gençlik Müdürlüğü

0312 430 23 00

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

www.meb.gov.tr / 0312 417 50 70

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı

0212 512 18 78

Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3’üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

Sema Yazar Gençlik Vakfı

www.semayazar.org.tr /

0312 440 16 16

Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

www.tog.org.tr / 0216 321 89 88

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

Türk Eğitim Vakfı

www.tev.org.tr / 0212 217 58 58

Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.

Vehbi Koç Vakfı

www.vkv.org.tr 0216 531 00 00

Burs verilen üniversiteler:

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)
Van 100. Yıl Üniversitesi

Bursiyer seçim süreci:

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında VKV internet sitesi, Üniversitelerin Burs Ofisleri veya Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar.Öğrenci www.vkv.org.tr adresinde bulunan Burs Portalından Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur.Portala girmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirmesi yapılır ve mülakata girecek öğrenciler belirlenir.Vehbi Koç Vakfı ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüz yüze görüşür.Asil ve yedek bursiyer listesi öğrencilere duyurulur.Vehbi Koç Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.

Burs başvuru koşulları:

T.C. vatandaşı olmak,
Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
Karşılıksız burs almıyor olmak.

Burs devam koşulları:Yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,Disiplin cezası almamış olması.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül – ekim aylarında yapılır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

http://www.kyk.gov.tr / 0312 363 87 70

Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor.

DİĞER BURS VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

HACI ÖMER SABANCI VAKFI
Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Geri ödeme yükümlülüğü var.Okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak burs geri alınıyor.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Burs Başvuruları / (212) 385 88 00

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
Haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almanız halinde burstan yararlanabiliyorsunuz.TOG’un kriteri akademik başarı. Geri ödemesi yok.

Tel: (0216) 321 89 88

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
Eylül’de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul’da devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor.

Tel: (0212) 455 60 52

21.YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) BURS PROGRAMI
YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sunuyor.Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. Ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, öğrenci ve mezunların,toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor.

www.yekuv.org / 0212 274 15 02

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

Eskişehir Sanayi Odası: Mühendislik, ekonomi, maliye, işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine veriliyor. Telefon: 222 236 03 60

TÜRK DİL KURUMU
LYS’de ilk 2000′e giren öğrencilere aylık 400 TL burs veriyor.

KIZILAY GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ0312 430 23 00
Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

SAĞLIK EĞİTİM VAKFI
0212 512 18 78
Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3′üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI
www.semayazar.org.tr /
0312 440 16 16
 Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
www.tog.org.tr / 0216 321 89 88
Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

YAŞAR EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI
www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00
Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül – ekim aylarında yapılır.
Aliye Şevket Pozcu Eğitim Öğrt Vakfı Paşa Limanı cad. 64/1 Kuzguncuk Üsküdar Tel: 2164922031
Bizim Anadolu Eğitim ve KültürVakfı Bulgurlu Mescit Sok. No:7/1 Üsküdar Tel:2163489653

9, 2. ve 3. kat Denizli, Kınıklı
Telefon: 0 258 213 43 00
IC

İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI BURSU

Her yıl olduğu gibi İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine 2015-2016 öğretim yılında da karşılıksız burs verecektir.

BURS başvuruları 30 Eylül 2015 tarihine kadar kabul edilecek olup burs başvuru formu ve istenilen belgeler www.icvakfi.org sitesinden temin edilebilir. Başvurular sadece posta yoluyla veya elden Vakıf adresine yapılacaktır.
Burslar, eğitim süresi içinde Ekim ayından itibaren 9 ay boyunca verilir. Burs miktarı aylık 240 TL’dir.
Burs almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

TÜRK PETROL VAKFI
Muallim Naci Cad. No: 43 Ortaköy Mh. Beşiktaş, İstanbul,

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI
Feshane Caddesi,Kızıldeğirmen Sokak No:1 Eyüp 34060 İSTANBUL Tel : +90(212) 417 64 78 – 79 – 80 Faks :+90(212)417 61 85 e-posta : tmkv ttmail.com bilgi tmkv.org.tr

BİRLİK VAKFI
Yeniçeriler Cad. No: 13 Çemberlitaş Fatih / İSTANBUL Telefon :0(212) 516 41 27 0 (212) 516 41 28 Faks :0 (212) 516 41 29 E-Posta :İnfo@birlikvakfi.org.tr

YÜCEL KÜLTÜR VAKFI BURSLARI

Yücel Kültür Vakfı Yönetim Kurulu her yıl belirlediği sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye uygun gördüğü miktar ve türde burs vermektedir. Bu öğrenciler Laik Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli duygulara sahip, ancak maddi desteğe muhtaç olan başarılı öğrenciler arasından seçilir ve durumları takip edilir.

Vakıf kurucu üyeleri dilerlerse, yüksek öğrenim ihtiyaç bursu için öğrenciye ödenen yıllık burs miktarının yarısını, defaten vakfa bağış yapmak sureti ile en fazla 2 adet ihtiyaç sahibi öğrenci önerebilir. Bu öğrencilere bir yıl boyunca, diğer yarısı vakıftan karşılanmak sureti ile tam burs verilir.

BURSTAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Yüksek Öğrenim İhtiyaç Bursu (Yarım Elma)

T.C. Vatandaşı olması.Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması veya öğrencinin yetim olması. Öğrencinin başarılı olması.Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.Başka bir kuruluştan da burs alıyorsa bunun yetersiz olması.

Orta Öğrenim Bursları

Ferdi bir burs olmayıp okul faaliyeti veya öğrenci gruplarına verilir.Yapılacak faaliyetin (projenin) detayları, Hangi yararları sağladığı, süresi, kullanılacak araçlar, kaç kişinin katılacağı,Organizasyonu yapan kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi, ne kadar süredir devam ettiği, Toplam mali portresi, bunun ne kadarının nasıl karşılandığı, vakıftan istenen destek gibi konuları içeren bir dosya ile internet üzerinden veya vakıf merkezine gelerek başvuru yapılır.İlgili okul müdürlüğünden yazı (sorumluluklar ile ilgili),Banka hesap No.su.

Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Araştırmacı grup veya kişiler için kendi projeleri ile ilgili bir fizibilite. Lisans ve doktora öğrencileri için, detaylı özgeçmiş, başarıları ve beklentilerini anlatan bir ön tanıtım. T.C. Vatandaşı olması. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması.  Öğrencinin başarılı olması. Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini, veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması..Başka bir kuruluştan da destek alıyorsa bunun yetersiz olması.

Üstün Başarı ve Yetenek Bursları

T.C. Vatandaşı olması. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması veya öğrencinin yetim olması. Gencin üstün yetenekli ve başarılı olması. Gencin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.  Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini, veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması. Başka bir kuruluştan da burs alıyorsa bunun yetersiz olması. Yeteneklerinin ve başarılarının ÜSTÜN olduğu konusunda ilgili, Vakfın kabul edeceği  bir uzman kuruluştan alınan belge.

Yabancı Dil Bursları

Öğrencinin başarılı olması. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini, veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması. Başka bir kuruluştan da lisan bursu almıyor olması. Seviye tesbit sınavına girmiş ve ilgili lisan öğreten kuruluş ile mutabık kalmış olması. % 60 oranında devam etmediği takdirde burs bedelini geri ödeyeceğine dair taahhütname vermesi.

Adres: Bağdat Cad. No: 15 Keylan İş Merkezi 2/8 Kızıltoprak Kadıköy – İstanbul
(Fenerbahçe Stadı’nın Bağdat Caddesi yönünde karşısında, Şükrü Saraçoğlu otobüs durağının arkasındaki bina)
Telefon: +90 216 363 45 97   Fax: +90 216 356 40 17
E mail: info@yucelkulturvakfi.org

https://www.yucelkulturvakfi.org/

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.