Ana sayfa Rehberlik Lise Ders Ve Alan Seçimi ile ilgili Tavsiyeler

Lise Ders Ve Alan Seçimi ile ilgili Tavsiyeler

40862
2

10 . sınıfta yapacağınız ders ve alan seçiminiz sizin bir yerde meslek seçiminiz için en kritik öneme sahip nokta olacağından aşağıda sizler için çıkartmış olduğum SAY-EA-SÖZ-DİL Alan Tabloları Alan ve Ders seçiminiz için karşılaştırmalı ve seçmeyi düşündüğünüz meslekle ilişkisini görmeniz açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

 

 

Üniversite yerleştirme sistemi iki aşamalı bir sistemdir. Birinci aşama seçme ve elemeyi amaçlayan TYT, ikinci aşama ise sıralama ve yerleştirmeyi  amaçlayan AYT (Alan Yeterlilik Testi) ’dir. Her iki sınava birden YKS (Yükseköğretim Kururmları Sınavı) denmektedir.

1. AŞAMA : Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Yüksek öğretime geçiş sisteminin ilk aşamasını oluşturur. Tüm adayların katıldığı, ortak müfredata dayalı , muhakeme gücü yüksek, yorum becerisini ölçmeye dayalı sorulardan oluşan bir sınavdır.

Tek oturumdan oluşur.Haziran ayının sondan bir önceki haftasında Cumartesi sabah girilecek olan sınavdır.120 soru 135 dakika süresi vardır.Tek kitapçık, tek cevap kağıdı vardır.100 ile 500 arasında puan alınabilir.4 Testten oluşur.Yüksek öğretime geçiş sisteminin %40’ını oluşturur.TYT sonucunda 1 Puan türü oluşur.

TYT’de Testler ve Soru Sayıları

Test AdıTestin KapsamıSoru Sayısı
TürkçeTürkçe40
Sosyal Bil.Tarih

Coğrafya

Felsefe

Din

5

5

5

5

MatematikMatematik40
Fen Bil.Fizik

Kimya

Biyoloji

7

7

6

 

Puan TürüTESTLERİN AĞIRLIKLARI
TYT-pTürkçeSosyal Bil.MatematikFen Bil.
SORU SAYILARI40204020
Yüzdeleri33173317
Tahmini Derslerin Puan Getirisi 1326813268
TAHMİNİ 1 SORUNUN PUAN GETİRİSİ3,33,43,33,4

 

TYT Puanları Nasıl Kullanılır?

150 puan ve üzeri alan öğrenciler önlisans programlarına başvurabilirler.TYT + Alan sınavları toplamında 150 puan ve üstü puan adaylar lisans programlarına başvurabilirler.150 puan ve üstü alan adaylar Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına ve açık öğretim programlarına başvurabilirler.200 puan ve üzeri alan adayın TYT-P puanı, herhangi bir bölüme yerleşmediği takdirde 2 yıl geçerlidir.

2. AŞAMA : Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Yüksek öğretime geçiş sisteminin ikinci  aşamasını oluşturur.  TYT’den sonra lisans bölümü ( 4 yıllık ) isteyen tüm adayların katılabildiği, tek oturumda gerçekleştirilien , adayların istedikleri bölümlerle ilgili testleri çözebildiği  bir eleme yerleştirme sınavıdır.

1 oturumdan oluşur.(Dil Hariç) Adaylar hesaplanmasını istedikleri puan türü için en az iki ilgili testini cevaplaması zorunludur. İsteyen adaylar tüm testleri cevaplayabilir.TYT’den bir gün sonra Pazar günü sabah girilecek olan sınavdır.Tüm lise müfredatını kapsar ve genellikle bilgiye dayalı sorulardan oluşur.100 ile 500 arasında puan alınabilir.Üniversite Yerleştirme Puanının %60’ını oluşturur.

AYT’deki Bölümler ve Soru Sayıları

Bölüm AdıTest AdıSoru Sayısı
MatematikMatematik

Geometri

30

10

Fen bilimleriFizik

Kimya

Biyoloji

14

13

13

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1Türk Dili ve Edebiyatı

Coğrafya 1

Tarih 1

24

6

10

Sosyal Bilimler 2Tarih-2

Coğrafya –2

Felsefe Grubu(Fel.,Man., Psiko., Sos.)

Din Kültürü

11

11

12

 

6

Yabancı Dil Sınavı

(Ayrı Oturum)

—————80

AYT’de Çözülecek Bölümler  Nasıl Belirlenecek?

Adaylar üniversitede okumak istedikleri bölümlere göre AYT’de girecekleri       testleri belirleyeceklerdir.  Örneğin mühendislik isteyen bir öğrenci ;mühendislik bölümleri sayısal puanı ile öğrenci aldığı için TYT’den sonra AYT’de Matematik ve Fen bilimleri bölümlerini cevaplayacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı

Ortaöğretim Başarı Puanı; dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıfların yılsonu              başarı puanlarının aritmetik ortalamasının 5 ile çarpılması ile elde edilen 250 ile 500 arasındaki değerin 0,12 ile çarpılması ile elde edilen bir puandır.

Ortaöğretim Başarı Puanı 30 ile 60 arasında bir puandır.Örnek Hesaplama : (Diploma Notu * 5)*0,12 .Bu yüzden okulda aldığınız her yüksek not sizler için çok  önemli .Üniversite yarışında yerleşme aşamasında genel başarı sıralamalarında virgüllerle yüzbinlerin önünde yada arkasında kalabileceğinizi unutmayın. 

Üniversite Yerleştirme Puanının Oluşumu ve Puan Türleri

Üniversite yerleştirme Puanı : TYT-AYT ve Ortaöğretim Başarı Puanının                 birleşiminden oluşur.

TYT(%40)+AYT(%60)+OBP 

Puan Türleri: 4 puan türü oluşur.  Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil Puanı

1. Sayısal Puan Türü :

Sayısal Puan Türü hesaplanması için; TYT+AYT (Matematik)+(Fen Bilimleri)  testlerinin çözülmesi gereklidir.

Sayısal Puan Türü ve Testlerin Katsayıları 

Puan Türü

SAY

TYT
TürkçeSosyal Bil.MatematikFen Bil.
Soru sayısı40204020
Yüzdelik etki%13%7%13%7
Ders puan getirisi52285228
1 soru puan getirisi1,31,41,31,4

 

Puan Türü

SAY

AYT
MatematikFizikKimyaBiyoloji
Soru sayısı40141313
Yüzdelik etki%30%10%10%10
Ders puan getirisi120404040
1 soru puan getirisi32,853,073,07

MF PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BAZI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri programlarına , Fen Programları, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Fizik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya programlarına ; Tıp, Eczacılık, Veteriner, Ebelik (Fakülte), Hemşirelik (Fakülte), Beslenme ve Diyetetik (Fakülte), Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte), Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarına , Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uzay Mühendisliği programlarına sayısal puan türü ile öğrenci yerleştirilecek.

2. Eşit Ağırlık Puan Türü :  

Eşit Ağırlık Puan türünü   oluşturmak için;TYT+AYT (Matematik)  ve (Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1) testlerinin çözülmesi gereklidir.

Eşit Ağırlık Puan Türü ve Testlerin Katsayıları

Puan Türü

EA

TYT
TürkçeSosyal Bil.MatematikFen Bil.
Soru sayısı40204020
Yüzdelik etki%13%7%13%7
Ders puan getirisi52285228
1 soru puan getirisi1,31,41,31,4Puan Türü

EA

AYT
MatematikEdb.Tarih-1Coğ-1
Soru sayısı4024106
Yüzdelik etki%30%18%7%5
Ders puan getirisi120722820
1 soru puan getirisi332,83,33

EA PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BAZI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Bankacılık ve Finansman (Fakülte), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) programlarına ; Hukuk, Sınıf Öğretmenliği, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri ; Arkeoloji, Antropoloji, Çocuk Gelişimi (Fakülte), Felsefe Grubu Öğretmenliği, Psikoloji, Sosyoloji programlarına eşit ağırlık puan türüyle öğrenci kabul edilecek.

3.Sözel Puan Türü  

Sözel Puan türünü oluşturmak için;  TYT+AYT(Sosyal Bilimler 2) ve (Türk   Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1)  testlerinin çözülmesi gereklidir.

TS Puan Türü ve Testlerin Katsayıları

Puan Türü

Sözel

TYT
TürkçeSosyal Bil.MatematikFen Bil.
Soru sayısı40204020
Yüzdelik etki%13%7%13%7
Ders puan getirisi52285228
1 soru puan getirisi1,31,41,31,4

 

Puan Türü

Sözel

AYT
Edb.Tar –1Coğ-1Tar –2Coğ-2Fel.

 

Din
Soru sayısı241061111126
Yüzdelik etki%18%7%5%8%8%9%5
Ders puan getirisi72282032323620
1 soru puan getirisi32,83,332,912,9133,33

SÖZ PUAN TÜRÜ ÖĞRENCİ ALAN  BAZI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim; Radyo, Sinema ve Televizyon; Sözel puan türüyle Tarih, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sanat Yönetimi gibi programlara girilebilecek.

Lise Ders Ve Alan Seçimi

Ortak Dersler

Ortaöğretim kurumlarındaki tüm öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.Ortak derslerin hangi dersler olduğu, Ders saatleri, Hangi sınıflarda zorunlu olduğu;Ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından belirlenir.Ortak Derslere ek Rehberlik ve Yönlendirme dersi ile toplam ortak ders saati 20’dir.

Ders Adı ve Haftalık Ders Saati
Türk Dili ve Edebiyatı / 5T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük / 2
Birinci Yabancı Dil / 4İkinci Yabancı Dil / 2
Felsefe/  2Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 1
Beden Eğitimi/ 2

 

Görsel Sanatlar/Müzik / 1

Seçmeli Dersler

Üniversite sınavında gireceğiniz alana yada seçeceğiniz mesleğe göre öğrencilerin eğitim aldığı        derslerdir.Seçmeli derslerin hangi dersler   olduğu, Ders saatleri, Hangi  sınıflarda seçilebileceği; Ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından belirlenir.Toplam seçilebilecek ders saati 20’dir.

Fen Ağırlıklı Seçmeli Dersler
Ders AdıHaftalık Ders Saati
Astronomi ve Uzay Bilimleri1
İleri Matematik6
İleri Fizik4
İleri Kimya4
İleri Biyoloji3
Bilgi Kuramı2Eşit Ağırlıklı Seçmeli Dersler
Ders AdıHaftalık Ders Saati
Astronomi ve uzay Bilimleri1
İleri Matematik6
Türk Dili ve Edeb.3
Coğrafya4
Bilgi Kuramı2
Tarih4

 

Sözel Ağırlıklı Seçmeli Dersler
Ders AdıHaftalık Ders Saati
Astronomi ve uzay Bilimleri1
Temel Matematik2
Türk Dili ve Edeb.3
Coğrafya4
Psikoloji2
Seçmeli Tarih4
Sosyoloji2
Bilgi Kuramı2

 

Dil Ağırlıklı Seçmeli Dersler
Ders AdıHaftalık Ders Saati
Türk Dili ve Edeb.3
Coğrafya4
Tarih4
Birinci Yabancı Dil8
Astronomi ve uzay Bilimleri1

 

Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeniyle öğrenci  tarafından ikinci dönemin ilk haftasında yapılır ve e-Okul sistemine işlenir.

2 YORUMLAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.