Ana sayfa Rehberlik Ders ve Alan Seçiminin TYT ve AYT İle İlişkisi

Ders ve Alan Seçiminin TYT ve AYT İle İlişkisi

2414
0

9. sınıfı geçen öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır.

 

 

Alan seçimi bir noktada meslek seçiminin de temelini oluşturur. Yani seçilen alan öğrencinin, sınav sonucu yerleşeceği üniversite ve bölümün temel belirleyicilerden biri olmaktadır.

Ortaöğretim kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde

MADDE 31 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.

(2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.

(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dahil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

(4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.

(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri halinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.”

Ortaöğretim kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin madde başlığı, birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye yedinci fıkra eklenmiştir.

a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması halinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,

b) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.”

ALANLARA KAYNAK DERSLER

Yönelme veya yönlendirmede;  9. sınıfta okutulan ve “alanlara kaynaklık eden” derslerin yıl sonu notları ya da bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.

ALANLAR KAYNAK DERSLER
SAYISAL Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik (SAYISAL)
EŞİT AĞIRLIK Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik (EŞİT AĞIRLIK)
SÖZEL Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ( SÖZEL)
YABANCI DİL Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, İngilizce ( DİL)

YÖNELME NASIL OLUYOR?

 Ortaöğretim Kurumları Sınıf geçme yönetmeliğine göre ;öğrencinin istediği alana kaynaklık eden derslerde zayıfı yok ise, öğrenci istediği alanı seçebilir. Karnede bütün derslerden başarılı gözüken bir öğrencinin, bütün alanları seçme hakkı vardır.

Alana kaynaklık eden derslerinden zayıfı olan öğrencilerde, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasına bakılır. Bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2,50 ise öğrenci istediği bu  alanı seçebilir.

Alanlara Yönelme Şartını Taşımayan Öğrenci

Saydığımız iki şartı da taşımayan öğrenciler artık bir alana yönelemezler, notlara göre bir alana yönlendirilirler. Önce bütün alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamaları hesaplanır. Sonuçlar karşılaştırılır. Öğrenci yıl sonu ağırlıklı ortalaması en yüksek olan alana yönlendirilir.

10. Sınıfta Alan Değiştirme

10. sınıfa geçip bir alana yönelmiş bulunan öğrenci, istemesi durumunda ders yılının başlamasını izleyen birinci dönem sonuna kadar şartlarını taşıdığı diğer bir alana geçebilir.

Örnek:   SAYISAL >>> EŞİT AĞIRLIK

             EŞİT AĞIRLIK >>> SÖZEL

11. Sınıfta Alan Değiştirme

11. sınıfta isteyen her öğrenci, ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir. Herhangi bir şart aranmaz. Ancak alanını değiştiren öğrenci, alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alana ait alt sınıfın görmediği Bu derslerden sınavlarına girmek koşuluyla sorumluluk hükümlerine tâbi olur. Önceki alanında varsa sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ortak ve seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.