Aktüerya Taban Puanları 2018-2019

Aktüerya Taban Puanları 2018-2019

3004
0

Aktüerya Taban Puanları 2018-2019,YKS yerleştirme sonuçlarına göre 4 yıllık Aktüerya Bilimleri , Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ,aktüerya AYT-EA ve AYT-SAY taban puanları

 

 

Programın Amacı
Aktüerya programının amacı, kaza, hastalık, yangın vb. olasılıkların ve buna dayanarak sigorta ve emeklilik koşullarının hesaplanması konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, para piyasaları ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler
Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Mezunlar “Aktüar” unvanı ile görev alabilirler. Aktüarların başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüar yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları
Aktüarlar sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar.
Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

Aktüerya insanların, doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir.Aktüerya bilimcileri bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilirler. Her insan ve kurum riskle karşılaşabilir ve risk çok farklı şekillerde oluşabilir. Aktüerler riski ölçme ve yönetmede uzman olduklarından, toplumun fiziksel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde  önemli katkıları vardır.  Aktüerlerin geliştirdiği risk programları dikkate alınmadığında, ekonomide istenilmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Aktüerya eğitiminin amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar, finans gibi bilgilerle donatılmış; sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilim dersleriyle desteklenmiş ve bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanılabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek aktüerler yetiştirmektir. Dört yıllık Aktüerya eğitiminde önce matematik, istatistik, bilgisayar ve ekonomi ağırlıklı temel dersler, daha sonra risk kuramı, risk analizi, hayat ve hayat dışı sigortalar matematiği, emeklilik matematiği, finans matematiği, aktüeryal yazılımlar, aktüerya uygulamaları gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Aktüerya eğitiminde başarılı olan öğrenciler gerekli kredileri tamamlayarak  İşletme ya da  Ekonomide Yan dal diploması da alabilirler. Aktüer olmak isteyen adayların matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, girişimci, araştırmacı, yeniliklere açık, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgili kişiler olmaları gerekir.Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta şirketleri, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi  finansal hizmet sektörü ile özel ve kamu sosyal güvenlik kurumlarında çalıştıkları bilinmektedir.

Aktüerlerin ağırlıklı olarak sigorta şirketlerinde çalışmasının nedeni risk yönetiminin toplum tarafından en iyi bu alanda  hissedilmesidir. Finansal olarak kaybetme riski, sigorta şirketine belli bir prim karşılığında devredilir. Aktüerler, sigorta sektöründe sigorta ürünleri oluşturarak bu  ürünlere ilişkin primlerin ve rezervlerin belirlenmesinde ve  bu primler karşılığında sigortalılara ödenecek hasar ödemelerinin yapılabilmesini sağlamak için şirketin aktüeryal dengesinin oluşturulmasında anahtar rol oynarlar.Mezunlar, ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerlik Yönetmeliği’ nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, imza yetkisine sahip Aktüer ünvanını da alabilirler. Aktüerlerin; istatistik, finans, mevzuat, muhasebe ve sigortacılık konularında kendilerini değişen dünya koşullarına uygun olarak geliştirdikleri takdirde iş alanları oldukça geniştir. Aktüerlik mesleği, ABD ve Avrupa’da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on meslek sıralamasında ilk beşin içerisinde yer almaktadır.  Aktüerya eğitimi almanın, aktüerliğin toplum tarafından yeni tanınan bir meslek olmasından dolayı bir takım zorlukları olduğu gibi, aktüer sayısının azlığı ve sektörün aktüerlere olan ihtiyacı ve dünyada aktüerliğin aranan meslek grupları içerisinde yer alması gibi avantajları da bulunmaktadır.Aktüerya Bölümü 2018-2019 Taban Puanları

Üniversite/BölümPuan TürüKontTaban Puan
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Aktüerya ve Risk Yönetimi ( İ Ö)

EA40227,29262
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Aktüerya ve Risk Yönetimi

EA60199,73440
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Aktüerya

SAY60236,84863
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Aktüerya

SAY40208,74827
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

Aktüerya

SAY40208,69949
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Aktüerya Bilimleri

SAY70243,33612
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Aktüerya Bilimleri ( İngilizce) ( Burslu)

SAY3
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Aktüerya Bilimleri ( İngilizce) ( Ücretli)

SAY18
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Aktüerya Bilimleri ( İngilizce) (%75 İndirimli)

SAY9

BİR CEVAP BIRAK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.